Over het AED-blog

Dit AED-blog is opgezet om alle hulpverleners, instructeurs, BHV-ers en andere geïnteresseerden te informeren over de laatste actuele stand van zaken betreffende reanimatie in het algemeen en het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) in het bijzonder. Wij worden zelf regelmatig op de hoogte gehouden en voorzien van nieuwsitems over de AED door de betreffende fabrikanten, maar heeft u zelf nieuws? Geef dat dan even aan ons door!

Redactie:
Pieter Joziasse (06-47472636)

Nieuws insturen: info@aed-blog.nl

AED-blog.nl is een initiatief van:

Medisol BV / AEDwinkel
Mercuriusweg 12
4382 NC Vlissingen
0118-620074
www.medisol.nl / www.aedwinkel.nl