AED en reanimatie cursussen na de coronacrisis

De coronacrisis houdt iedere instructeur binnen de onderwijswereld op het gebied van AED- en reanimatiecursussen inmiddels alweer 6 weken aan huis gekluisterd. Alle reanimatiepoppen zijn inmiddels drie keer binnenstebuiten gekeerd en schoongemaakt, nieuwe longzakjes liggen standby, AED trainingsunits zijn voorzien van nieuwe oefenelectroden en achterstallige administratie is weggewerkt. Hoogste tijd om weer met reanimatiecursussen te beginnen!

Hervatten reanimatiecursussen?

De vraag is natuurlijk: wanneer kan dat weer? Binnen de opleidingsorganisaties in Nederland wordt hierover veel gediscussieerd. Vooral in Facebookgroepen zoals Eerste Hulp Instructeurs, EHBO Instructeurs en AED Automatische Externe Defibrillator worden tips en ervaringen uitgewisseld over de voor- en nadelen van het opstarten van trainingen in de anderhalvemeter samenleving.

Het ziet er naar uit dat de trainingen binnenkort weer voorzichtig opgestart kunnen worden. In sommige sectoren wordt gesproken over hervatting vanaf 20 mei, andere organisaties, zoals de Nederlandse Reanimatie Raad heeft het advies gegeven om géén reanimatiecursussen te geven vóór 1 juni.

Brancheprotocol

De vorig jaar opgezette Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland is druk bezig met diverse partijen zoals de NIBHV, NRR en het Rode Kruis om te komen tot een gezamenlijk brancheprotocol.

Kortom, het zit er aan te komen! Logisch ook, want onderwijs in reanimatie en AED gebruik blijven van levensbelang! Ook na de coronacrisis zullen nog steeds meer dan 300 mensen per week getroffen worden door een hartstilstand. Hoe meer mensen kunnen reanimeren en hoe sneller AED’s daarbij ingezet kunnen worden, hoe beter!

Voorbereiding

Uit de discussies valt wel al op te maken dat er veel aandacht geschonken zal worden aan desinfectie van cursusmaterialen. Of cursisten daarbij verplicht gebruik moeten maken van mondkapjes is nog niet bekend. Wel ziet het er naar uit dat het dragen van handschoenen definitief een plaats zal krijgen in het reanimatieonderwijs, voor zover dat al niet het geval was.

Ook zullen er eisen gesteld worden aan de trainingslocatie. Cursisten dienen op een afstand van minimaal 1,5 meter van elkaar de cursus te volgen en daarbij geldt dat het belangrijk wordt dat iedere cursist gebruik kan maken van een eigen reanimatiepop om infecties tussen cursisten onderling zo klein mogelijk te maken. Of dit een verplichting wordt is nog niet bekend, maar vorige week is wel al bekend gemaakt dat Medisol in combinatie met Laerdal op de markt zal komen met een speciale aanbieding om snel weer van start te kunnen gaan met het geven van reanimatietrainingen. Volgende week wordt hierover meer bekend.

Zodra er meer concrete richtlijnen vanuit de branche bekend gemaakt worden, zullen we jullie hierover uiteraard informeren! Houd ons blog daarom goed in de gaten, zodat we er allemaal op tijd klaar voor zijn!