Maak AED’s verplicht op sportvelden

De laatste dagen is er behoorlijk wat aandacht in de media geschonken aan de opgelopen hersenschade van voetballer Abdelhak Nouri. Deze jonge voetballer kreeg vorige week tijdens een voetbalwedstrijd last van hartritme problemen. Helaas heeft dit geleid tot ernstige hersenschade. Tragisch. Echter is dit niet de eerste keer dat een voetballer te kampen krijgt met hartritmestoornissen. Op 14 april 2012 overleed de Italiaanse voetballer Piermario Morosini tijdens een wedstrijd op het veld na een hartstilstand. Het wrange was hier dat er wel een AED aanwezig was in het stadion. Doordat dit niet bekend was bij de artsen, werd deze niet ingezet. Dit gebeuren is uiteindelijk in Italië aanleiding geweest een wet in te voeren waarbij een AED tijdens sportwedstrijden verplicht aanwezig moet zijn. Italië is daarbij het enige land in de wereld waar dit bij wet is geregeld.

Een snelle inzet van een AED is cruciaal

Daarom pleit Michel D’hooge, arts en voorzitter van de medische commissie van Wereldvoetbalbond FIFA, voor het verplicht stellen van AED’s voor voetbalclubs. “Voorkomen is beter dan genezen”, aldus D’hooge.

Ook Medisol, onafhankelijk leverancier van AED’s, sluit zich hier volledig bij aan. Operationeel directeur Edwin Roelse, zegt hierover: “Helaas is het altijd zo dat er vaak tragische incidenten plaats moeten vinden, alvorens overheden wakker worden geschud”. Hij realiseert zich dat bij het verplicht stellen van een AED langs de sportvelden, clubs met extra kosten worden geconfronteerd. Overheden moeten zich daar bewust van zijn en kijken hoe die clubs daar waar nodig financieel kunnen worden ondersteund, is hij van mening.

Kosten mogen geen belemmering zijn

In de toekomst wilt Medisol in landen waar het verplicht wordt gesteld langs sportvelden een AED te hebben, verenigingen daar waar mogelijk tegemoet komen. Algemeen directeur Pieter Joziasse: “Dit alles gaan we hier intern bespreken en kijken wat de mogelijkheden zijn. Ook hierin willen wij onze verantwoording nemen; net als bij het gratis ter beschikking stellen van elektroden na inzet van een AED die bij ons of een van onze dealers is aangeschaft.”