AED

oor de zoveelste week achter elkaar komen AED’s in het nieuws en bij onze klantenservice staan de lijnen roodgloeiend. Wat maakt de AED zo’n HOT TOPIC?
Door Kamervragen van het CDA is de Automatische Externe Defibrillator (AED) onderwerp van politieke discussie geworden. Minister Schippers buigt zich deze maand over de vraag hoe het zit met de herkenbaarheid van AED’s, de onderhoudsstaat en wie de kosten van een inzet moet vergoeden.

Het probleem betreffende de onderhoudsstaat van AED’s speelt al langer. Door acties om AED’s beter inzetbaar te maken komt er steeds hernieuwde aandacht voor dit onderwerp. Eigenlijk gaat het dus beter dan ooit doordat AED-eigenaren zich bewust worden van de periodieke vervanging van elektroden en batterijen die de AED nodig heeft om bruikbaar te blijven. Maar zolang er nog AED’s in het land niet bruikbaar zijn is er winst te behalen! Wilt u weten wat u moet controleren? Kijk even hier: https://www.aedwinkel.nl/info/controle-onderhoud-aed/

Waar hangt de AED? Er is geen landelijke, onafhankelijke oplossing voor het opsporen van een AED in een noodsituatie. Bovendien is er een officieel AED-logo dat niet bij alle AED’s wordt gebruikt. Verwarring alom en de politiek gaat zich hierover een mening vormen.

Tot slot zijn er de kosten van elektroden en batterijen na de inzet van een AED. Sinds 1 januari 2016 wordt dit vergoed uit de basisverzekering, maar dat is niet praktisch. Immers, wie gaat de nabestaanden van het slachtoffer om geld vragen voor de inzet? Om alle aarzeling bij het gebruik van een AED uit de weg te gaan zijn er initiatieven vanuit de markt ontwikkeld om kosten te vergoeden. De eigenaar van de AED hoeft hier niet meer voor op te draaien. Lees meer: https://www.aedwinkel.nl/info/medisol-betaalt-de-inzet-van-uw-aed/