Pas op voor oververhitte AED’s in de winter!

Onze servicemedewerkers hebben de afgelopen weken meerdere malen oververhitte AED’s aangetroffen. De reden? Een verkeerd gekozen plaatsing van de wandkast waarin de AED wordt opgehangen…

Hoe zit dat? Een wandkast voor binnengebruik bevat geen systeem voor verwarming of ventilatie zoals wel altijd het geval is bij wandkasten die buiten geplaatst worden. Verwarming of koeling van een AED die binnen wordt opgehangen is immers niet nodig.

Maar het blijft wel oppassen geblazen! AED wandkasten worden soms vlak boven een radiator geplaatst. De warmte van de radiator zal hierdoor de wandkast gaan verwarmen. De temperatuur in zo’n wandkast kan dan volgens metingen van onze monteurs oplopen tot wel 60°C! En dat heeft een negatief effect op de werkzaamheid van elektroden en batterij van de AED: Als een batterij gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan temperaturen van > 50°C dan zal de batterij leeglopen. Daarnaast bestaat de kans dat er door de temperatuursschommelingen condens ontstaat in de wandkast. Deze condens kan een negatieve invloed hebben op de elektroden.

Let dus goed op bij plaatsing van een AED binnenkast dat deze niet direct boven een radiator gehangen wordt, dat kan problemen voorkomen!