Cardiac Science vraagt uitstel van betaling aan

Cardiac Science

Cardiac Science, de fabrikant van Powerheart AED’s, heeft op 20 oktober uitstel van betaling aangevraagd bij de “Federal Bankruptcy Courts” in de Verenigde Staten. Bekijk HIER het officiële persbericht van Cardiac Science.

Een uitstel van betaling in de VS ziet er heel anders uit dan bijvoorbeeld in Nederland. Cardiac Science heeft een vrijwillige Chapter 11 procedure gestart. Chapter 11 is het deel van de Amerikaanse federale faillisementswetgeving dat vooral is bedoeld om bedrijven de kans te geven te reorganiseren en schuldenvrij door te gaan. Het gaat daarin veel verder dan de regelingen voor surséance (uitstel) van betaling zoals Europese landen, ook Nederland, die kennen.

De rechter (van gespecialiseerde federale bankruptcy courts) heeft ruime bevoegdheden. Een nieuwe financier kan voorrang krijgen boven oude schuldeisers. Een bedrijf kan soms jartenlang in een chapter 11 situatie blijven functioneren. Anders dan de Nederlandse surséance, die in 95 procent van de gevallen alsnog overgaat in een faillissement, eindigen veel Chapter 11 zaken dan ook in een doorstart.

Cardiac Science geeft aan dat leveringen van AED’s en accessoires gewoon doorgang vinden.