Wie is er bang voor … een reanimatie?

reanimerenjaneeZodra iemand een reanimatie nodig heeft, is snel reageren van levensbelang. Maar wanneer iemand voor uw ogen bezwijkt, weet u dan wat u te doen staat? Kunt u reanimeren? En een andere belangrijke vraag; weet u waar de dichtstbijzijnde AED hangt? Volgens een recent onderzoek van het Nederlandse Rode Kruis blijkt vierenzeventig procent van de Nederlanders eerder met de handen in het haar te staan dan actief te beginnen met reanimeren. Zestig procent weet niet eens waar een AED te vinden is. Levensgevaarlijk, zo vindt het Rode Kruis. Een slachtoffer heeft vijftig procent meer kans op overleven wanneer er binnen zes minuten wordt gereanimeerd en er een AED bij betrokken wordt. Het onderzoek baart nog meer zorgen; Nederlanders reanimeren liever niet! Slechts dertig procent beweert zelf te starten met reanimeren, maar drieënveertig procent doet dit alleen wanneer niemand anders in de buurt is die het kan. Het team van de AEDwinkel is benieuwd naar uw persoonlijke mening over deze bevindingen. En willen graag weten wat u zelf zou doen in een dergelijke noodsituatie …