Geen excuus voor AED in gesloten wandkast

geenexcussvooraedingeslotenwandkast

Medisol, bekend van de webwinkels www.aedwinkel.nl en www.aedshop.nl en marktleider in Nederland op het gebied van Automatische Externe Defibrillators, is al 2 jaar geleden gestopt met de verkoop van wandkasten voor AED’s die afgeschermd zijn van de buitenwereld middels een slot of pincode. Het bedrijf heeft eerder al initiatieven opgezet om het gebruik van sloten op deze wandkasten te ontmoedigen.

“Sinds de start van de verkoop van AED’s hebben wij er al moeite mee dat AED’s achter slot en grendel worden gestoken”, aldus Medisol. “Ook tijdens ons werk op de ambulance hebben we het meegemaakt dat AED’s niet inzetbaar waren, omdat niemand de pincode kende, of dat sleutels van de kast kwijt waren. Wij willen nu echt een statement maken, en zijn daarom gestopt met de verkoop van AED wandkasten die werken met een sleutelof pincodesysteem. Een AED hoort gewoon niet achter slot en grendel. Heb je ooit ergens een brandblusser met een slot gezien?”

Medisol geeft aan dat Nederland een bijzondere positie inneemt binnen Europa. In andere landen zijn AED wandkasten met pincode namelijk een veel zeldzamer verschijnsel. Daarnaast zijn er ook in het buitenland initiatieven geweest om de openbare bereikbaarheid van AED’s te stimuleren. Zo heeft de Engelse Resuscitation Council samen met de British Heart Foundation in 2010 al aangegeven geen subsidie meer te verlenen aan AED-projecten waarbij de AED in een afgesloten kast komt te hangen (Zie http://www.aed-blog.nl/2010/09/engeland-geen-aeds-meer-in-aed-kasten-met-slot-of-code/).

Medisol voert al langer actie om AED’s beter bereikbaar te krijgen. In 2009 hebben zij de website Gestolen AED opgezet, samen met enkele grote fabrikanten en leveranciers van AED’s. Op deze website wordt meer aandacht geschonken aan het stimuleren van het bereikbaar maken van AED’s. Op deze website staat vermeld dat de kans op een hartstilstand groter is dan de kans dat een AED wordt gestolen uit een wandkast. Toch zijn er nog steeds veel klanten die hier niet goed bij nadenken, en standaard kiezen voor een AED wandkast met pincode. “Wij willen het niet op ons geweten hebben dat iemand gered had kunnen worden door een AED, terwijl deze niet bereikbaar was, omdat deze hing in een afgesloten wandkast. De afgelopen jaren hebben we klanten altijd al afgeraden om te kiezen voor een gesloten systeem, maar klanten kozen ondanks onze adviezen hier vaak toch voor. Sinds 2013 bieden we alleen nog maar wandkasten aan die als een open systeem kunnen functioneren”, aldus Medisol. Mochten klanten toch niet overtuigd zijn van het feit dat de kans dat een AED gestolen wordt zeer klein is, dan is er altijd nog de AED-verzekering: Deze kost slechts € 59,- per jaar: Vele malen goedkoper dan dure afsluitbare wandkasten!