Veel verschil in kwaliteit AED onderhoudscontracten

Sinds de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2012 een oproep deed om extra aandacht te schenken aan AED’s in de vorm van een servicecontract (zie dit artikel) is het aantal aanbieders dat deze AED servicecontracten aanbiedt sterk gestegen. Even Googlen levert tientallen bedrijven op die zich op een of andere manier bezighouden met het controleren van AED’s.

Het Medisol Service Center is marktleider in Nederland met meer dan 5000 AED servicecontracten en houdt zich al jarenlang bezig met deze AED servicecontracten. Zij krijgen met enige regelmaat teleurgestelde klanten aan de lijn die ontevreden waren over de uitvoering van dergelijke contracten door andere partijen. Hoogste tijd om nog eens op een rijtje te zetten waar je op moet letten bij het afsluiten van een AED onderhoudscontract! AED Onderhoud

Prijzen AED servicecontracten worden in Nederland aangeboden voor prijzen tussen de € 50 en € 225,- per AED per jaar (exclusief BTW). Uiteraard is het hierbij van belang om te kijken wat er precies is inbegrepen bij deze prijs. Bij de duurdere contracten zit vaak de vervanging van materialen zoals elektroden of batterijen inbegrepen. Maar ook dan loont het zeker de moeite om even goed te rekenen! De prijzen van elektroden en batterijen verschillen namelijk sterk in prijs en houdbaarheid.

Rekenvoorbeeld: De Defibtech Lifeline AED heeft een batterij die 7 jaar mee gaat. Bij een servicecontract voor dit type AED bestaan de materiaalkosten de eerste 6 jaar dus niet uit een dure batterij, maar alleen uit relatief goedkope elektroden en een 9-voltsblokje. Elektroden kosten € 48,- en gaan 2 jaar mee, het 9-voltsblokje van € 16 moet ieder jaar vervangen worden. De materiaalkosten per jaar bedragen dus slechts € 40,-, waarbij er meestal nog 10% extra korting wordt gerekend voor de materiaalkosten bij een AED servicecontract. Is het prijsverschil per jaar meer dan € 36,-? Dan bent u wellicht goedkoper uit met het goedkopere servicecontract waarin de materiaalkosten niet zijn opgenomen. Bij een servicecontract inclusief vervangende materialen is die batterij in feite al jaren vóóraf betaald.

Voor welke AED’s kan ik een contract afsluiten? Bestaat de wens om een eerder aangeschafte AED onder te brengen bij een servicepartner? Dan moet je goed opletten of de gekozen servicepartner wel gespecialiseerd is in het onderhoud van het juiste merk en type AED. Zo bieden het Medisol Service Center en AED Service onderhoud aan op alle merken en typen, Presafe voor 5 merken en Vivon voor een geselecteerd aantal modellen (hier ontbreken bijvoorbeeld de Cardiac Science Powerheart G3 Pro, Primedic AED’s, Schiller AED’s en de Zoll AED Pro). Ook zijn er aanbieders die alleen AED servicecontracten aanbieden voor één merk AED, zoals Medizon (alleen Defibtech AED’s), ProCardio (alleen Philips AED’s), AED Solutions (alleen Physio-Control AED’s) en Cardio XL (alleen Heartsine AED’s).

Eénmalige controle, jaarcontract of 5-jaarscontract? Veelal heb je de keuze om bij aanbieders te kiezen voor een jaarcontract, maar er worden ook nog steeds contracten aangeboden met een looptijd van 5 jaar. Bedenk wel dat je hier dan ook echt 5 jaar aan vast zit! Opzeggen kan pas bijvoorbeeld 3 maanden vóór het aflopen van het contract (dus pas na 4 jaar en 9 maanden), of zelfs helemaal niet: Medizon vermeldt bij haar contracten “tussentijds annuleren onmogelijk”. Wil je flexibeler zijn? Dan bieden veel aanbieders ook een éénmalige controle van je AED aan. Bedenk wel dat dit een momentopname betreft en dat er voor de rest van het jaar geen gebruik gemaakt kan worden van de storingsdienst en kortingen op aanschaf van materialen. Om die reden worden in Nederland verreweg de meeste servicecontracten afgesloten voor één jaar.

Telefoonnummer 24 uur bereikbaar? TelefoonnummerOpvallend is dat sommige aanbieders van AED Servicecontracten geen extra informatie geven over een eventueel storingsnummer. In veruit de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van een lokaal telefoonnummer, alleen het Medisol Service Center maakt gebruik van een gratis 0800-nummer. We gaan er van uit dat alle telefoonnummers ook daadwerkelijk 24 uur per dag bereikbaar zijn, maar het kan geen kwaad om dat voor de zekerheid even te checken!

Wat houdt het contract precies in? Dit is eigenlijk wel de belangrijkste vraag. Welke service wordt er nu precies geboden in het contract? Eén van de meest in het oog springende controles is de “schok-afgifte test”. Hierbij wordt de AED op een speciale testbank aangesloten en worden er verschillende hartritmes gesimuleerd. Vervolgens wordt er gekeken of de AED het hartritme op de juiste manier interpreteert en wordt de daadwerkelijk afgegeven stroom gemeten door het apparaat. In de praktijk wordt deze werkwijze alleen beschreven door AED Service, het Medisol Service Center en Presafe. De kans is aannemelijk dat andere partijen dit soort testen geheel niet uitvoert om kosten te besparen. De gebruikte testbanken zijn namelijk erg duur en moeten ieder jaar geijkt worden door een certificerende instantie.

Daarnaast is het belangrijk om na te gaan welke service er precies wordt geboden. Komt er daadwerkelijk iemand langs om de AED te controleren bij een storing of na een inzet? En binnen hoeveel tijd? En wordt dan ook de mogelijkheid geboden om de AED uit te lezen om deze gegevens ter beschikking te stellen aan de cardioloog in het ziekenhuis? Als de AED niet ter plaatse gerepareerd kan worden, wordt er dan een leentoestel ter beschikking gesteld? En is die dan ook van hetzelfde merk al ik gewend ben?

Conclusie Service aan een AED is een vak apart. Er is in Nederland een soort wildgroei ontstaan van bedrijven die allemaal een graantje willen meepikken om geld te verdienen aan het onderhoud aan AED’s. Helaas komt het in de praktijk veel voor dat een onderhoudscontract niet méér inhoudt dan een visuele inspectie van de vervaldata van elektroden en batterij en het oppoetsen van de AED met een doekje, en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het is sterk aan te raden om je goed te oriënteren op de geboden service en prijzen!