Website Gestolen AED start registratie fraude met AED’s

AED Fraude

De website www.gestolenaed.nl, een initiatief van enkele grote fabrikanten en distributeurs van Automatische Externe Defibrillatoren in Nederland, is begonnen met een registratie van fraude rondom AED’s. Naast diefstal van AED’s komt het ook met enige regelmaat voor dat AED’s online worden gekocht, maar vervolgens niet worden betaald. Soms is er dan sprake van opzet, waarbij de AED enkele dagen na de bestelling op Marktplaats wordt aangeboden voor een veel lagere prijs. Er is dan sprake van heling. Op de website wordt nu een overzicht bijgehouden van dergelijke fraudezaken, om andere aanbieders van AED’s en potentiële klanten te wijzen op de handelswijze van deze personen en bedrijven. Het Fraude Overzicht met AED’s is te bekijken op: http://gestolenaed.nl/overzicht-fraude-met-aeds/