BTW-verhoging heeft geen effect op de prijs van AED’s, wel op reanimatiepoppen

De BTW-verhoging van 19% naar 21% met ingang van 1 oktober (a.s. maandag) heeft geen invloed op de prijs van AED’s en bijbehorende batterijen en elektroden. Reden is dat deze artikelen in het lage BTW-tarief vallen van 6%, en dit tarief wijzigt niet. Wel heeft de BTW-verhoging een effect op artikelen zoals reanimatiepoppen en AED-kasten.

Voor de duidelijkheid hier nog even de regels zoals deze gelden vanaf 1 oktober 2012:

  • AED’s 6%
  • AED batterijen (met uitzondering van de 9 Voltbatterij van Defibtech en de batterijen voor de Zoll AED Plus): 6%
  • AED elektroden: 6%
  • Baby/kindsleutel voor de Heartstart FRx en de kinderadapter voor de Welch Allyn AED: 6%
  • Alle overige AED accessoires zoals tassen, beugels, kasten, rescuekits, stickers etc: 21%
  • Reanimatiepoppen en bijbehorende accessoires zoals longzakjes etc.: 21%
  • AED trainingsunits en trainingselektroden: 21%

Voor een nadere toelichting over de BTW-regelgeving rondom de AED, verwijzen wij u graag naar dit bericht.