Jaarlijkse kosten van een AED: Welke AED is nu echt de goedkoopste AED van Nederland?

Vaak worden AED’s onderling met elkaar vergeleken op basis van aanschafprijs, en wordt op basis van deze aanschafprijs bepaald of er voldoende budget beschikbaar is voor de aanschaf van een AED. Helaas wordt vaak vergeten de jaarlijkse kosten voor het bezitten van een AED mee te nemen in deze berekening, de “Total Cost of Ownership”.

Naast de aanschafprijs van AED’s, geldt namelijk dat er ook kosten gemaakt worden voor vervanging van elektroden en batterij. Zowel de elektroden als de batterij hebben een bepaalde houdbaarheidsduur, en zullen gedurende het bezit van de AED vervangen moeten worden, ook al wordt de AED niet ingezet.

Daarnaast zijn er kosten voor vervanging van elektroden en batterij na een inzet van de AED. Aangezien deze kosten helemaal afhankelijk zijn van het aantal keren dat een AED wordt ingezet, en het feit dat kosten bij een daadwerkelijke inzet niet zo belangrijk meer zijn, worden deze onvoorspelbare kosten meestal buiten beschouwing gelaten.

Wat wel te berekenen is, zijn de voorspelbare kosten van een AED om deze gedurende een bepaalde periode inzetbaar te houden. Om tot een goede vergelijking te komen, wordt meestal een termijn gehanteerd van 10 jaar, wat overeenkomt met de te verwachten technische levensduur van een AED. In de volgende tabel hebben we op basis van de adviesprijs, de levensduur en kosten van elektroden, en de levensduur en kosten van de batterij, berekend wat de jaarlijkse kosten zullen zijn van bekende merken AED’s:

Klik om te vergroten

In bovenstaande tabel zijn de adviesprijzen van AED’s gehanteerd, en is een berekening gemaakt van de minimaal te verwachten kosten voor de eigenaar van betreffende AED, als deze AED gedurende 10 jaar niet ingezet hoeft te worden. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW, afgerond op hele euro’s, en qua prijsniveau is juli 2012 gehanteerd.

Op basis van deze tabel hebben we de kosten gedurende 10 jaar na aanschaf van de AED in een grafiek gezet:

Klik om te vergroten

Uit deze grafiek zijn de volgende conclusies te trekken:

Duurste AED’s qua onderhoudskosten

  1. GE Responder AED
  2. Cardiac Science Powerheart G3
  3. Weinmann Meducore Easy
  4. Welch Allyn AED 10
  5. Bexen Reanibex

De duurste AED is de General Electric Responder AED. Met name de hoge kosten voor de batterij (