Landelijk reanimatie oproepnetwerk: Minister kan het mogelijk maken!

Landelijk reanimatie oproepnetwerk

In juni is een beleidskader afgerond, waarin omschreven staat hoe een landelijk reanimatie oproepnetwerk gerealiseerd kan worden. Een belangrijke stap om van heel Nederland een goed werkende 6 minuten zone te maken.

Samenwerkingsproces

Het kader is gezamenlijk met organisaties voor vrijwilligers, ambulance, onderzoekers, de Reanimatieraad en Hartstichting opgesteld. In totaal 17 partijen. Bijna een jaar hebben zij in vier werkgroepen gewerkt aan het beschrijven van
het RON. Daarbij heeft ook een werkconferentie meegeholpen aan het eindresultaat: Een consensus tussen alle partijen en een duidelijke richting voor de toekomst.

Reanimatie oproepnetwerk (RON)

Met een landelijk RON worden bij een reanimatie via de meldkamer vrijwilligers opgeroepen om snel te helpen reanimeren en een AED te halen. Nu gebeurd dit al op veel plekken door goede lokale initiatieven, maar dit netwerk
is nog niet dekkend voor heel Nederland. Een landelijk werkend netwerk is nodig om de overlevingskans bij een hartstilstand te optimaliseren. De minister wil de ontwikkeling van dit netwerk ondersteunen. En heeft daarom opdracht gegeven een beleidskader te schrijven voor een goed landelijk afgestemd systeem.

Hoe werkt een RON?

Een reanimatieoproepnetwerk bestaat uit drie componenten:

  • Mensen (opgeleide vrijwilligers / burgerhulpverleners)
  • Een oproepsysteem (technische voorziening)
  • AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren)

Bij een melding van een hartstilstand bij 112, worden de ambulances door de centralist van de meldkamer uitgezonden. Gelijktijdig activeert de centralist het reanimatieoproepsysteem. De vrijwilliger in de directe omgeving van het
slachtoffer worden per sms opgeroepen om naar het slachtoffer te gaan, resp. naar de dichtstbijzijnde, bij het netwerk aangemelde AED. De vrijwilliger die het eerst bij het slachtoffer komt begint met reanimeren. Na aankomst van de
vrijwilliger met de AED wordt deze toegepast. Na aankomst van de ambulances wordt het reanimeren door het ambulancepersoneel overgenomen en wordt het slachtoffer voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

Een landelijk werkend netwerk is nodig om de overlevingskans bij een hartstilstand te optimaliseren. De minister wil de ontwikkeling van dit netwerk ondersteunen.

Meer informatie op: www.reanimatieoproepnetwerk.nl