Veel onduidelijkheid over upgrade AEDs naar nieuwe reanimatierichtlijnen

Wij krijgen in toenemende mate vragen van klanten over wanneer AEDs van een bepaald merk geleverd worden met de nieuwe reanimatierichtlijnen. Ook bereikt ons steeds vaker de vraag wanneer de oude AEDs geupgrade kunnen gaan worden. Om duidelijkheid te scheppen, hier een overzicht van de actuele stand van zaken.

Om de 5 jaar verschijnen er nieuwe reanimatierichtlijnen. De nieuwe reanimatierichtlijnen van 2010 zijn op diverse punten gewijzigd ten opzichte van 2005, maar hebben niet zoveel impact als de richtlijnen van 2005 ten opzichte van die van 2000. Voor wat betreft de AED zijn de volgende punten van belang: De diepte en frequentie van de borstcompressies is veranderd, en de richtlijn benadrukt dat de onderbrekingen tussen de borstcompressies door zo kort mogelijk moet worden gehouden.

Voor wat betreft de diepte van de borstcompressies, dit heeft alleen gevolgen voor de AEDs die een techniek hebben van reanimatiefeedback, die de diepte van de borstcompressies terugkoppelt aan de bediener. Dat zijn op dit moment alleen de Zoll AED Plus en de Heartsine Samaritan PAD 500P.

Voor wat betreft de richtlijn dat de onderbreking tussen de borstcompressies zo kort mogelijk moet worden gehouden: Dit kan gevolgen hebben voor de programmering van de AEDs. Immers, de fabrikanten worden in de richtlijnen ook aangemoedigd om de AED-instructies van hun apparaten te evalueren en na te gaan of hierin verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld door de volgorde van instructies aan te passen, of door deze korter te maken. Hoe korte de instructies, hoe minder de onderbrekingen van de borstcompressies.

Bovenstaande is echter geen verplichting van de ERC/NRR, maar een aanbeveling, en het is aan de fabrikanten om te bepalen of er wijzigingen nodig zijn in de instructies van de AED.

Op dit moment hebben we de volgende gegevens ontvangen:

  • Cardiac Science en General Electric: Cardiac Science heeft verklaard dat de Powerheart G3 AEDs en de GE Responder voldoen aan de AHA en ERC2010 richtlijn, en verwijzen daarbij naar de datasheets van hun AEDs;
  • Defibtech: Gisteren heeft Defibtech aangegeven dat bij de software-correctie (zie http://www.aed-blog.nl/2011/04/defibtech-kondigt-software-correctie-aan-voor-lifeline-aed/289) de software ook gelijk wordt aangepast naar de nieuwe reanimatierichtlijn. Wat de exacte verschillen zijn, en hoe dit aangepakt wordt voor AEDs die niet onder de software-correctie vallen, is ons niet bekend.
  • Zoll: Zoll gaat binnenkort van start met het verschepen van AEDs die voldoen aan de nieuwe reanimatierichtlijnen. De belangrijkste verandering in de nieuwe software is de verandering van de reanimatie-feedback. De compressies moeten nu minimaal 5 cm diep zijn, voordat de AED zegt dat het goede compressies zijn. Dit was vroeger tussen de 4 en 5 cm. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de instructies, zodat de onderbreking van de borstcompressies korter wordt. Zoll heeft ook