Nieuwe reanimatierichtlijnen 2010 gepubliceerd

Vanmorgen zijn de nieuwe reanimatierichtlijnen van de ERC gepubliceerd. Op 17 september hadden we op het AED-blog al een inschatting gemaakt van welke veranderingen er aan zaten te komen (zie http://www.aed-blog.nl/2010/09/reanimatierichtlijnen-2010-2015-update/207), en we zitten er inderdaad niet ver naast.

Er staan geen grote veranderingen in die verregaande consequenties hebben voor reanimeren in het algemeen, en het gebruik van de AED in het bijzonder. Wel zijn er subtiele wijzigingen en worden er bepaalde zaken nog eens extra benadrukt in deze nieuwe richtlijnen voor de komende 5 jaar.

Om een goede indruk te krijgen, verwijzen we u graag door naar de links onderaan dit bericht. Hieronder heel in het kort de belangrijkste punten op het gebied van de BLS (Basic Life Support) en het gebruik van de AED:

  • De diepte van de hartmassage wordt nu omschreven als “minimaal 5 cm diep” in plaats van 4-5 cm diep;
  • De frequentie van de hartmassage is nu “minimaal 100 hartmassages per minuut”;
  • Interruptie van de hartmassage moet nog verder geminimaliseerd worden dan al gebruikelijk was (het schokken van de AED mag bijvoorbeeld niet leiden tot een onderbreking van de hartmassage met meer dan 5 seconden. De elektroden van de AED moeten dus al geplakt worden tijdens de hartmassage. Ook het geven van beademingen mag de hartmassage niet langer dan 5 seconden onderbreken);
  • De verhouding 30:2 blijft gelijk;
  • Iets meer ALS (Advanced Life Support), maar ook toegepast binnen de BLS: Er wordt niet standaard meer 2 minuten BLS gegeven, als er eerder al een schok toegediend kan worden, bijvoorbeeld omdat de AED inmiddels al is aangesloten;
  • Feedbacksystemen die de snelheid en de diepte meten van de hartmassage kunnen een bijdrage vormen bij een goed uitgevoerde reanimatie;
  • Gebruik van AED’s was en is erg belangrijk, de komende jaren zal de ontwikkeling doorgaan, waarbij er meer nadruk moet komen op het feit dat de meeste hartstilstanden nog altijd thuis plaatsvinden.

Bovenstaande punten zijn slechts summier opgesteld, en hierdoor bestaat de kans dat subtiele omschrijvingen anders worden ge