Recall Cardiac Science ook van toepassing op GE Responder

Zojuist heeft de FDA bekend gemaakt dat de eerste recall van november 2009 (zie http://www.aed-blog.nl/2009/11/veldcorrectie-cardiac-science-aed/56) niet alleen de eerder genoemde Cardiac Science AEDs betreft, maar van toepassing is op een breder assortiment aan AEDs, waaronder ook de GE Responder die in Nederland is verkocht. De recall betreft nu officieel de volgende AEDs:

  • Powerheart modellen 9300A, 9300C, 9300D, 9300E, 9300P, 9390A, en 9390E
  • CardioVive 92531, 92532 , en 92533
  • Nihon Kohden 9200G en 9231
  • GE Responder modellen 2019198 en 2023440

Voor zover wij momenteel kunnen nagaan, zijn in Nederland alleen de Powerheart en GE Responder AEDs verkocht, en geen CardioVive en Nihon Kohden AEDs. Het gaat wereldwijd nu om ca. 280.000 AEDs.

Naast de eerder gemelde mogelijke problemen bij het afgeven van een schok, zijn de volgende problemen mogelijk:

  • Verstoring van de ECG-analyse dat de schokafgifte voorkomt
  • Herkenningsfout van de elektrodeplaatsing tijdens het gebruik
  • Interferentie of achtergrondgeluid dat het apparaat onmogelijk maakt om het hartritme adequaat te herkennen en een schok toe te dienen, zelfs als de ECG-analyse succesvol is.

Ook heeft de FDA geconcludeerd dat de correctie die heeft plaatsgevonden bij de modellen 9390A en 9390E in februari (zie http://www.aed-blog.nl/2010/02/tweede-recall-cardiac-science-aeds/106) niet alle mogelijke problemen ondervangt.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen: Zodra wij meer weten, zullen we dit vermelden op AED-blog.nl!