Nadere uitleg Cardiac Science als reactie op het recente nieuws

In navolging op GE heeft ook Cardiac Science een reactie gegeven op de actuele melding van de FDA (zie http://www.aed-blog.nl/2010/04/recall-cardiac-science-ook-van-toepassing-op-ge-responder/146), en dan specifiek naar aanleiding van het stukje waarin de FDA aangeeft dat de meest recente aanpassing niet alle technische problemen op zou lossen.

Cardiac Science benadrukt dat het niet gaat om een nieuwe recall, dat nieuw geproduceerde AEDs niet onder deze recall vallen, en dat er geen sprake is van een uitbreiding van de reeks AEDs waarop deze recall van toepassing is. In eerdere nieuwsberichten was echter niet gecommuniceerd dat ook de merken Nihon Kohden en GE in de fabrieken van Cardiac Science werden geproduceerd, en dat deze ook onder deze recall vallen.

Daarnaast geeft Cardiac Science aan dat de conclusie van de FDA juist is, dat met de recente softwareupgrade sommige, maar niet alle beschreven mogelijke problemen zijn opgelost. Echter, met deze upgrade zal de kans dat de AED dienst weigert tijdens een inzet, ten gevolge van een mankement aan