Congres NRR in 2011 vervroegd naar januari

Het bestuur van de Nederlandse Reanimatieraad heeft besloten het 8e Nationaal Reanimatie Congres te vervroegen naar woensdag 19 januari 2011. Op 18 oktober 2010 publiceert de ERC haar nieuwe “guidelines on Resuscitation”. De NRR wil zo snel mogelijk daarna met de Nederlandse richtlijnen komen. Inmiddels is meer duidelijk geworden over het beschikbaar komen van de richtlijnen. Dit maakt het voor de NRR mogelijk het congres, tevens de dag waarop de NRR richtlijnen gepubliceerd zullen worden, te vervroegen naar 19 januari 2011. Meer informatie volgt binnenkort op de website van de Nederlandse Reanimatieraad.