Hands Only CPR / Chest Compression Resuscitation

Er doen steeds meer geruchten de ronde dat de “Hands Only CPR” (reanimatie zonder het toepassen van beademingen, ook wel “CCR” genoemd – Chest Compression Resuscitation) een plaats zal gaan krijgen in de nieuwe internationale reanimatierichtlijnen van 2010.

Het ziet er naar uit dat deze techniek een toepassing kan gaan krijgen bij de “witnessed collapse”, dus in die situaties, waarbij omstanders ervan getuige zijn dat iemand op dat moment een hartstilstand krijgt. Waarschijnlijk zal Hands Only CPR vooralsnog geen bredere toepassing gaan kennen, aangezien het bij een “non-witnessed collapse” onduidelijk is hoe lang een slachtoffer al buiten bewustzijn is, en er derhalve beademingen noodzakelijk zouden zijn.

Meer informatie over deze vorm van reanimatie vindt u via deze link.