Aantal AED’s in Nederland nog steeds te laag ingeschat

AEDcollageC

Hoeveel AED’s zouden er nu zijn in Nederland? Deze vraag krijgen wij nog steeds vaak gesteld. De Nederlandse Hartstichting gaat uit van een aantal tussen de 10.000 en 20.000 AED’s, dit aantal ligt volgens onze eigen berekening echter veel te laag.

Op basis van de gegevens zoals wij die van diverse grote leveranciers en fabrikanten kennen, schatten wij dat er medio 2013 ongeveer 70.000 à 80.000 AED’s zijn verkocht. Hoeveel van deze AED’s op dit moment nog operationeel zijn, is niet bekend, maar gezien het feit dat de meeste AED’s de laatste jaren zijn verkocht, zal een groot deel van deze AED’s nog daadwerkelijk ingezet kunnen worden in geval van een hartstilstand.

Dit betekent dat er de laatste 3  jaar ongeveer 20.000 AED’s bijgekomen zijn: In 2010 hebben wij het aantal verkochte AED’s ingeschat op 50.000 à 60.000 stuks, zie dit bericht >>

You May Also Like

Shares