Test AED vergelijkingswebsites: Verborgen belangen…

De afgelopen jaren zijn er steeds meer websites op het internet verschenen, waarop verschillende AED’s met elkaar worden vergeleken. Voor veel klanten is dit uiteraard een handig hulpmiddel om tot een goede keuze te komen, maar zijn deze vergelijkings websites wel betrouwbaar? Wij zochten het voor u uit!

 

 

 

Opzet

We hebben 6 verschillende websites bezocht, waarop informatie wordt aangeboden betreffende de aanschaf van AED’s. Eerst hebben we onderzocht wie de eigenaar of beheerder is van de betreffende website, om eventuele verborgen commerciële connecties uit te sluiten, en vervolgens hebben we de websites beoordeeld op Actualiteit, Juistheid, Objectiviteit, Transparantie en Volledigheid.

 


1. AEDleverancier.nl

De website AEDleverancier is een website van het bedrijf Vivon. Vivon is een aanbieder van diverse merken en typen AED’s, en heeft als onderdeel van de website een vergelijking gemaakt tussen deze apparaten. Door te klikken op een link wordt een AED vergelijking geopend, deze is rechtstreeks te benaderen middels de volgende link: http://www.vivon.nl/wp-content/uploads/2011/06/AED-Totaaloverzicht-belangrijke-punten.pdf

AED vergelijking Vivon
AED vergelijking Vivon

Het overzicht ziet er in eerste instantie overzichtelijk uit. Er zijn in totaal 14 AED’s in het overzicht opgenomen, maar we missen ondanks dit aantal nog wel een aantal belangrijke modellen, zoals bijvoorbeeld de Defibtech Lifeline View en de Medtronic Lifepak 1000. Met name die laatste is een AED die eigenlijk niet zou mogen ontbreken in een dergelijk overzicht, aangezien enkele jaren geleden meer dan 3000 politievoertuigen met deze AED zijn uitgerust in Nederland.

Daarnaast valt het op dat er van sommige merken slechts één model in het overzicht is opgenomen, terwijl er meerdere modellen van uitgebracht zijn, die ook nog eens erg afwijkend van elkaar zijn. Zo wordt de Heartsine Samaritan PAD als model aangegeven, terwijl van dit model sinds enkele jaren twee totaal verschillende modellen zijn uitgebracht: de 300P (basismodel) en de 500P met reanimatie-feedback. Ook van de Primedic wordt slechts één van de drie modellen getoond, en bij de Schiller ontbreekt de Schiller Fred Easyport, een opvallende AED die geldt als kleinste AED op de markt. Juist deze AED’s zou je gezien de afwijkende specificaties graag in een dergelijk overzicht terug willen zien.

Verder valt in dit overzicht van Vivon met name op dat er wat onduidelijke specificaties worden vergeleken: Wat moet je als consument nu met de specificatie “Auditieve en visuele instructies”? Ondanks het feit dat je zou denken dat alle AED’s deze instructies zouden geven, staat er bij sommige AED’s een kruisje. Verder worden er specificaties genoemd die in de praktijk geen enkele relevantie hebben voor het functioneren van een AED, zoals de pacemakerdetectie en asystolie gevoeligheid.

Het overzicht bevat helaas enkele fouten. De Primedic Heartsave AED is immers wel degelijk leverbaar in een volautomatische versie, terwijl hier een kruisje bij staat, en de garantieperiode van de Zoll AED Plus is bijvoorbeeld 7 jaar in plaats van 5 jaar, maar al met al is het overzicht redelijk accuraat.

In de wandelgangen van de AED wereld is bekend dat Vivon zich met name focust op de verkoop van AED’s van de merken Cardiac Science en Philips, en hier schuilt gelijk ook het grote nadeel van dit overzicht: Er is bewust voor specificaties gekozen waar deze twee merken AED’s goed in scoren. Zo is er bij de Cardiac Science niet één kruisje te zien, en bij de Philips AED’s slechts enkele kruisjes, terwijl alle andere merken hier aanzienlijk “slechter” scoren. Specificaties waarop deze merken minder scoren dan andere AED’s zijn bewust weggelaten. Maar ondanks het feit dat Vivon zelf geen officiële distributeur is van merken zoals Defibtech en Zoll, worden deze merken wel opgenomen in de vergelijking.

CONCLUSIE
Actualiteit Redelijk
Juistheid Redelijk
Objectiviteit Matig
Transparantie Slecht
Volledigheid Redelijk

 


2. AEDvergelijk.be

De website AEDvergelijk.be is een website die opgezet is door Patricia de Groof, verdere gegevens over hoe de auteur van deze website in relatie staat tot commerciële initiatieven is ons niet bekend. Wel valt op dat de website inkomsten genereert uit advertenties van Google. Bovenaan de website staat Vivon vermeld als sponsor van de website.

AEDvergelijk.be
AEDvergelijk.be

De website kent een handige pagina, waarop verschillende AED’s via 2 vensters met elkaar kunnen worden vergeleken. In totaal zijn er 18 verschillende AED’s die met elkaar kunnen worden vergeleken.

De informatie over de verschillende AED’s is op sommige plaatsen wat summier. De tabellen worden soms verdrongen door de Google banners, en wij kregen tijdens het beoordelen van deze website ook de indruk dat het genereren van inkomsten uit advertenties ook de belangrijkste reden geweest is om deze website op te zetten.

De opbouw van de website doet denken aan de eerste versie van de website AEDvergelijk.nl (zie verderop dit artikel), wij sluiten dan ook niet uit dat veel van de informatie van deze website afkomstig is van de vroegere initiatief van een Nederlandse particulier.

Helaas is de website AEDvergelijk.be gedateerd en niet goed onderhouden. Nieuwe modellen AED’s staan niet vermeld, en de adviesprijzen die genoemd worden zijn in het algemeen veel te hoog en geen reële weergave van de werkelijkheid. De Heartsine Samaritan is een voorloper van de Heartsine Samaritan PAD, en is al bijna 4 jaar niet meer leverbaar.

Inhoudelijk scoort deze website ook niet goed. Bij veel AED’s zien we fouten staan of onvolledige informatie. De levensduur van de batterij van de GE Responder bijvoorbeeld zou 48 maanden zijn, terwijl de technisch vergelijkbare batterij voor de Cardiac Science AED’s 5 jaar meegaat volgens de website. Verde staan er overal verspreid op de website verkeerde specificaties, verkeerd weergegeven garantietermijnen enz.

CONCLUSIE
Actualiteit Slecht
Juistheid Slecht
Objectiviteit Redelijk
Transparantie Slecht
Volledigheid Matig

 


3. AEDvergelijk.nl

De website AEDvergelijk.nl was enkele jaren geleden de eerste vergelijkings website voor AED’s op de markt, en werd beheerd op particulier initiatief. De eigenaar heeft de website in 2010 verkocht aan Presafe uit Lisse, een aanbieder van meerdere merken en typen AED’s. De website is sindsdien van opzet weinig veranderd, en biedt een overzichtelijke opsomming van de specificaties van in totaal maar liefst 28 verschillende AED’s.

AEDvergelijk.nl
AEDvergelijk.nl

Buitenom het overzichtelijke karakter van de website vallen de talrijke spelfouten helaas op. Op de voorpagina staat bijvoorbeeld tweemaal het merk “Samaritna” in plaats van Samaritan, wordt er gesproken van de Primedic HeartSafe in plaats van “HeartSave” met een v, en wordt het merk Nihon Kohden verkeerd gespeld (zonder h). Maar ook verderop de website komen we telkens spellings- en typfouten tegen, dit leidt soms erg af van de inhoud.

Zoals gezegd worden er 28 verschillende AED’s met elkaar vergeleken, maar wat hierbij opvalt is dat van sommige merken AED’s de volautomaat apart wordt vermeld (Defibtech Lifeline Auto) en bij andere merken juist niet (Cardiac Science Powerheart G3). De allernieuwste AED ontbreekt nog op de website (AED7000), maar verder lijkt de website redelijk actueel.

Inhoudelijk gezien zijn de genoemde specificaties redelijk accuraat, op de garantieperiode van de Lifepak Express en Lifepak 1000 na, deze moeten namelijk 5 jaar zijn in plaats van de genoemde 8 jaar. Het lijkt er op of hier de specificaties van de Lifepak CR Plus iets te gemakkelijk zijn overgenomen.

Bij sommige AED’s staan echter ook pluspunten en minpunten, en hierover zijn wij helaas veel minder te spreken. Bij de Zoll AED Plus staat bijvoorbeeld als nadeel de hoge prijs van de electroden, terwijl dit in de praktijk juist een voordeel kan zijn, gezien de lange levensduur van deze electroden. Bij de Lifepak Express staat als pluspunt de “hoge IP-waarde”, terwijl deze slechts een gemiddelde waarde heeft, en zo zijn er nog een aantal subjectieve oordelen te lezen die de consument op het verkeerde spoor kunnen zetten. Jammer is ook dat deze plus- en minpunten niet voor iedere AED beschikbaar zijn.

Het grote manco van de website AEDvergelijk.nl is echter het feit dat de website is overgenomen door een commerciële partij, en hierdoor een deel van het objectieve karakter verloren is gegaan. Bij iedere AED staan namelijk enkele leveranciers vermeld waar de betreffende AED te koop is, en het is dan ook niet verwonderlijk dat bij de merken AED’s die Presafe zelf verkoopt ook hun webwinkels staan vermeld: AED.nl en BHVtotaal.nl. Alleen tegen betaling worden hier nieuwe webwinkels bij geplaatst, en ook het overzicht op de pagina “Aanbieders” bevat alleen betaalde vermeldingen.

De tekst: “Op deze site trachten wij u objectieve productinformatie te verschaffen over de op de Nederlandse markt verkijgbare AED’s” is daarom inderdaad correct voor wat betreft de productinformatie, maar is niet van toepassing op de vermelding van de leveranciers.

CONCLUSIE
Actualiteit Redelijk
Juistheid Redelijk
Objectiviteit Slecht
Transparantie Slecht
Volledigheid Redelijk

 


4. AEDwinkel.nl

 

De AEDwinkel is een webwinkel van Medisol BV uit Middelburg. Het AED vergelijk in de AEDwinkel is een onderdeel van het stappenplan bij de aankoop van een AED, zoals te bekijken is op de volgende link: http://www.aedwinkel.nl/shop/aankoophulp.php. Naast een algemene oriëntatie op de aankoop van een AED zijn er twee tabellen op de website geplaatst: een AED specificatietabel en een AED kostentabel.

AED vergelijk AEDwinkel.nl
AED vergelijk AEDwinkel.nl

De vergelijking van AED’s op de AEDwinkel is hiermee de enige vergelijker die naast een vergelijking op basis van specificaties, ook de jaarlijkse kosten meeneemt als informatie om tot een uiteindelijke beslissing over te gaan.

De tabel waarin AED’s met elkaar worden vergeleken bevat een overzicht van 30 verschillende typen AED’s, en is hiermee ook gelijk de meest uitgebreide vergelijking uit onze test. De vergelijking van de AEDwinkel is de enige die de vergelijkingstabel heeft voorzien van een datum, zodat na te gaan is wanneer de laatste update heeft plaatsgevonden. Qua actualiteit scoort de tabel goed, en ook de meest recent verschenen AED’s staan er op vermeld (AED7000 en de Heartstart FR3). Ondanks het grote aantal AED’s dat is opgenomen, missen wij toch nog enkele AED’s zoals de CU Medical en Saver One. Bij controle blijken deze AED’s ook niet verkocht te worden door de AEDwinkel, en daarom niet opgenomen in het overzicht.

Het overzicht met de plussen en minnen is erg overzichtelijk, en voor zover wij kunnen nagaan kloppen deze onderling goed, wel vinden wij het jammer dat er geen legenda is opgenomen waarin de grenzen staan aangegeven wanneer men ergens bijvoorbeeld een + of een ++ aan toekent. De laatste kolom met de specificaties is erg overzichtelijk, en handig bij het bepalen van de gewenste AED op basis van een bepaalde eigenschap. Ook hier hebben we de auteurs niet kunnen betrappen op fouten.

AED kostentabel AEDwinkel.nl
AED kostentabel AEDwinkel.nl

De AED kostentabel is een handige aanvulling op de vergelijking in de eerste tabel. In dit overzicht staan 26 AED’s (de half- en volautomaten van diverse AED’s worden hier als één AED vermeld) vermeld, met daar achter de aanschafprijs, kosten en levensduur van accu en elektroden, en vervolgens een overzicht van de Cost of Ownership over een periode van 10 jaar. Erg handig om de AED’s op deze manier met elkaar te vergelijken! In een staafdiagram worden de resultaten vervolgens met elkaar vergeleken.

CONCLUSIE
Actualiteit + Goed
Juistheid + Goed
Objectiviteit Redelijk
Transparantie + Goed
Volledigheid + Goed

 


5. Compareaed.eu

Op de website Compareaed.eu vinden wij een website die is opgesteld in 4 verschillende talen. Bij een eerste bezoek wordt automatisch de Engelstalige versie geladen, maar door te klikken op één van de taalvlaggetjes bovenaan de pagina kan de taal worden ingesteld. Alleen de Duitse taal was blijkbaar nog niet beschikbaar.

De domeinnaam staat geregistreerd op naam van M. E. M. bvba, gevestigd op hetzelfde adres als het bedrijf Clinitec. Clinitec is de importeur van Cardiac Science AED’s binnen de Benelux, dit wordt echter nergens op de website verder bekend gemaakt.

Compareaed.eu
Compareaed.eu

Op de website worden 14 AED’s met elkaar vergeleken. Door deze kleine selectie missen wij belangrijke AED’s zoals de eerder genoemde Lifepak 1000 en bovendien wordt ook hier geen onderscheid gemaakt tussen de Heartsine Samaritan PAD 300p en 500p. Wat wel opvat is dat de Weinmann Meducore Easy in het overzicht wordt meegenomen, een AED die we verder enkel tegenkomen in het overzicht van AEDwinkel.nl.

De website biedt een overzichtelijke structuur, waarbij de specificaties per AED bekeken kunnen worden, maar waarbij de consument ook kan kiezen tussen een directe vergelijking van maximaal 3 AED’s. De informatie bij sommige AED’s ontbreekt helaas, zoals bij de Heartsine Samaritan.
Bij de AED’s is echter niet zozeer gekozen voor een objectieve vermelding van specificaties, maar meer in de vorm van “aandachtspunten” en subjectieve oordelen die de consument op het verkeerde spoor kunnen zetten. Zo staat er bij de Zoll AED Plus vermeld “Toestel is niet gebruikersvriendelijk” zonder nadere uitleg, en “Hoge prijs voor elektroden (CPR-D Padz) waarvan de toegevoegde waarde nog niet werd aangetoond” terwijl deze zg. reanimatie-feedback systemen in de nieuwe reanimatierichtlijnen van de ERC en de NRR juist actief wordt aangemoedigd. De website spreekt zich op dit punt ook zelf tegen, want bij de GE Responder staat als aandachtspunt bijvoorbeeld vermeld “De toestellen bezitten geen optimale reanimatiebegeleiding, noch metronoom, waardoor de essentiële hartmassage niet wordt ondersteund“.
Bij de specificaties die worden gebruikt, valt hier ook de vermelding van de batterijcapaciteit en asystoliedrempel op, zoals dit ook het geval was bij het overzicht op de website AEDleverancier.nl. En ook op de website Compareaed.eu valt het op dat bij vergelijkingen tussen de diverse AED’s de Cardiac Science AED er als beste uitkomt: Géén kruisjes voor deze AED. Maar dat is gezien in het licht van de eigenaar van de website voor ons inmiddels geen verrassing meer…
CONCLUSIE
Actualiteit Matig
Juistheid Redelijk
Objectiviteit Slecht
Transparantie Slecht
Volledigheid Matig

 


6. Procardio

De vergelijkingspagina van ProCardio staat binnen de website van dit bedrijf op de volgende pagina: http://aed-vergelijken.procardio.nl/. Procardio lijkt zich op haar website enkel te richten op Philips AED’s, gezien de diverse logo’s en aanbiedingen die de Philips AED betreffen. Ook het zien van de tekst “Waarom Philips AED?” op de voorpagina van de website maakt ons enigszins alert bij aanvang van de evaluatie van deze AED vergelijker.

AED vergelijker Procardio
AED vergelijker Procardio

Kern van de AED Vergelijker op de website van Procardio zijn twee tabellen: “Vergelijk de beste AED’s” en “Vergelijk de goedkoopste AED’s“. In beide tabellen worden er 4 modellen AED’s met elkaar vergeleken, waarbij de Philips HS-1 AED in beide tabellen voorkomt. In totaal worden er dus 7 AED’s vergeleken.

Bij een eerste blik op deze tabellen valt direct de specificatie “kan door iedereen en zonder training gebruikt worden“. Bij de Philips AED staat hier een vinkje, bij de overige AED’s een kruisje. Aangezien de wetgeving voor iedere AED gelijk is, is dit statement een wel heel vrijzinnige weergave van de werkelijkheid. Helaas zijn ook veel andere specificaties in deze tabellen erg subjectief: “AED kan op iedere ondergrond gebruikt worden” en “AED meet scherpste medische waarden” zegt ons helaas erg weinig. Elders op de website wordt nadere uitleg gegeven, maar helaas is deze uitleg ook specifiek gericht op een gunstige uitkomst van de Philips AED.
Buitenom de tabellen is er ook een pagina “Wist u dat” opgenomen. Bij punt 3, de vraag of men voor een halfautomatische of een volautomatische AED moet kiezen, is men stellig in de overtuiging om de consument te adviseren voor een halfautomatische AED te kiezen. Op zich niet verwonderlijk, aangezien Philips geen volautomaten in haar assortiment heeft…
CONCLUSIE
Actualiteit Redelijk
Juistheid Matig
Objectiviteit Slecht
Transparantie Slecht
Volledigheid Slecht

 


Conclusie

Uit deze vergelijkende test is gebleken dat 3 van de 6 AED vergelijkings websites connecties hebben met commerciële partijen, en dat de bijbehorende conclusies dan ook erg gekleurd kunnen zijn. De website AED-leverancier.nl biedt wel een redelijk compleet overzicht, maar laat hierbij de resultaten van de Cardiac Science en Philips AED’s extra goed uit de resultaten komen. De website CompareAED.eu is opgezet door de importeur van Cardiac Science en de vergelijking op de website van Procardio is sterk gekleurd naar Philips toe.

Van de 3 vergelijkings websites die op het eerste zicht niet specifiek door AED-fabrikanten zijn beïnvloed, heeft AEDvergelijk.nl helaas wel degelijk verborgen commerciële belangen, aangezien alleen leveranciers worden vermeld die hiervoor betalen om te verschijnen in de resultaten. De resultaten zijn echter wel redelijk bruikbaar om AED’s onderling te vergelijken. De website AEDvergelijk.be is voor zover wij kunnen nagaan vrij van dergelijke beïnvloeding, maar is nauwelijks bruikbaar door de sterk verouderde gegevens. Onze voorkeur gaat daarom uit naar de AED vergelijking die deel uitmaakt van de AED Aankoophulp van de AEDwinkel.nl: Deze is het meest uitgebreid, actueel en biedt als enige ook een vergelijking in kosten van verschillende AED’s.

You May Also Like

Shares