Verkoper gestolen AED loopt tegen de lamp

Er was vandaag goed nieuws te melden over het initiatief Gestolen AED (www.gestolenaed.nl). Een tweedehands AED die eerder op Marktplaats was verkocht, is aangeboden voor een upgrade, en na controle van het betreffende serienummer op de website GestolenAED.nl bleek deze AED als gestolen geregistreerd te staan. Via aangifte bij de politie kan de AED wellicht de komende dagen worden teruggebracht bij de rechtmatige eigenaar.

De website www.gestolenaed.nl is een initiatief van enkele grote fabrikanten en distributeurs van Automatische Externe Defibrillatoren in Nederland. De afgelopen jaren zijn er zeer veel AED’s verkocht in Nederland, naar schatting zijn er momenteel tussen 60.000 en 80.000 AED’s geplaatst (medio 2011). Alhoewel het niet vaak voorkomt dat AED’s gestolen worden (gemiddeld slechts 5 à 10 stuks per jaar), is besloten om deze registratie op te zetten. Deze gestolen AED’s zijn namelijk relatief gemakkelijk traceerbaar vanwege het unieke serienummer van de AED. Door deze serienummers openbaar te publiceren hoopt het initiatief hun steentje bij te dragen in de opsporing van deze gestolen AED’s.

Meer informatie op www.gestolenaed.nl

You May Also Like

Shares