Reactie Hartstichting naar aanleiding van Zembla

Hartstichting pal achter 6 minutencampagne

De Nederlandse Hartstichting staat pal achter vorm en inhoud van de 6 minutencampagne die als doel heeft te bereiken dat meer mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis overleven. Dit laat zij weten naar aanleiding van de uitzending van Zembla ‘Niet reanimeren a.u.b.’ die afgelopen vrijdag is uitgezonden op Nederland 2. Uit de uitzending komt het beeld naar voren dat de Hartstichting een te rooskleurige voorstelling geeft van reanimeren en dat de ethische discussie over reanimatie ontbreekt. De Hartstichting is van mening dat Zembla de 6 minutencampagne te kort doet. “Ik durf ronduit te stellen dat de campagne, die in 2007 is begonnen, een groot succes is. Veel mensen hebben de afgelopen jaren een reanimatie- en AED-cursus gevolgd en de resultaten mogen er zijn: jaarlijks worden ruim 1000 mensen, dat zijn gemiddeld 3 mensen per dag, met een acute hartstilstand gered. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden”, aldus directeur Hans Stam, van de Hartstichting.

De Hartstichting gaat door met de 6 minutencampagne, waarvoor in de samenleving een breed draagvlak bestaat. Onder meer de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Rode Kruis, Oranje Kruis, Nederlandse Reanimatie Raad en de
Hart & Vaatgroep hebben aangegeven onverkort achter de campagne van de Hartstichting te staan.

Ethische dilemma’s

De Hartstichting is zich ten volle bewust van de (ethische) dilemma’s rond het thema reanimeren en heeft die bij de lancering van de campagne en andere gelegenheden ook zelf ter discussie gesteld. De Hartstichting juicht toe dat Zembla aandacht aan het onderwerp reanimeren besteedt. Helaas zijn in het programma een aantal zaken door elkaar gehaald.

De Hartstichting richt zich met de 6 minutencampagne op gewone burgers die thuis, op straat, in de winkel en op het sportveld kunnen reanimeren. De campagne richt zich niet op reanimeren in de zorgcentra (ziekenhuizen, verpleeghuizen en ambulances), waar het meestal gaat om oudere patiënten die al ziek zijn. Als ambulancehulpverleners, artsen en andere zorgverleners zich onder druk voelen gezet door de campagne, dan betreurt de Hartstichting dat.

Stam: “Ik neem de uitzending van Zembla serieus en bekijk of we daar lessen uit kunnen trekken. Daartoe zal ik contact opnemen met de zorgprofessionals die in de uitzending aan het woord komen. De Hartstichting heeft volop meegedaan aan de discussie over (ethische) dilemma’s rond reanimeren en blijft dat doen.”

You May Also Like

Shares