Aantal AED’s in Nederland te laag ingeschat

Hoeveel AED’s zouden er nu zijn in Nederland? Deze vraag krijgen wij vaak gesteld. De Nederlandse Hartstichting gaat uit van een aantal tussen de 10.000 en 20.000 AED’s (http://www.hartstichting.nl/hart_en_vaten/hartstilstand_en_reanimatie/aed_inleiding/faq_aed/), dit aantal ligt volgens onze berekening echter veel te laag. Indien dit aantal zou kloppen, dan zouden wij wel een héél groot marktaandeel hebben in Nederland….

Op basis van de gegevens zoals wij die van diverse grote leveranciers en fabrikanten kennen, schatten wij dat eind 2010 er sprake is van tussen de 50.000 en 60.000 verkochte AED’s. Vergeleken met de rest van de EU lopen wij hiermee voorop qua aantal AED’s per 1000 inwoners.

You May Also Like

Shares