Reanimatierichtlijnen 2010-2015: update!

De afgelopen dagen krijgen wij veel vragen van instructeurs en klanten of wij al iets meer weten over de nieuwe reanimatierichtlijnen. Het antwoord is simpel: Nee. Evenals vrijwel ieder ander die zich actief bezig houdt met AED en reanimatie, weten wij ook officieel nog niets. Pas op 18 oktober worden de nieuwe richtlijnen bekend gemaakt op internet, waarna er twee congressen volgen als implementatie: Van 2-4 december het ERC-congres in Porto (Portugal) en op 19 januari 2011 het NRR congres in Nederland.

Wel kunnen wij onze visie geven, gebaseerd op onze contacten en ook gebaseerd op de openbare ILCOR worksheets. Op basis van wat ons tot op heden ter ore is gekomen, hebben wij de indruk dat de wijzigingen minder ingrijpend zullen zijn dan in 2005. In dit AED-blog hebben we het al eerder gehad over de nieuwe reanimatierichtlijnen (zie http://www.aed-blog.nl/2010/07/reanimatierichtlijnen-2010-2015/183), we zullen hier nu een update geven zoals volgens ons de zaken er nu voor staan:

  • Hoe diep moet men de borstkas indrukkken tijdens een reanimatie? Eerder gaven we al aan dat er een tendens ontstaat naar een diepere hartmassage. Echter, onderzoekers moeten een evenwicht zien te vinden in een optimale frequentie, waarbij er toch nog effectief hartmassage gegeven wordt. Wij vermoeden dat de kans bestaat dat de richtlijn iets aangepast gaat worden, bijvoorbeeld van 4-5 cm indrukken naar 5-6 cm indrukken. Of onze inschatting klopt zullen we volgende maand zien.
  • Komt het beademen helemaal te vervallen, en blijft alleen hartmassage over? Volgens ons blijft het beademen voorlopig nog een prominente plaats houden in de reanimatieprotocollen. Er is te weinig specifiek bewijs voor nieuwe eenduidige richtlijnen waarbij het beademen wordt weggelaten.
  • Welk energieniveau van de AED wordt geadviseerd? Eerder hebben we hier de discussie besproken over het ophogen van de energieniveaus. Op basis van alle verschillende golfvorm-technieken van diverse fabrikanten denken wij dat het erg lastig zal blijken te zijn om dergelijke schokgolven met elkaar te vergelijken. Het lijkt ons aannemelijk dat er in de richtlijnen niet bijzonder veel wijzigingen hierin te verwachten zijn.
  • Blijft de hartmassagefrequentie gehandhaafd? Ook hierover zijn diverse werkgroepen binnen de ILCOR mee bezig geweest. Evenals het eerste punt (de diepte) staat ook de frequentie ter discussie. Deze zaken hangen uiteraard ook nauw met elkaar samen. Ook hier geldt dat de neiging bestaat tot een lichte verhoging van de massagefrequentie, omdat in de praktijk blijkt dat het aantal van 100 hartmassages per minuut vaak niet wordt bereikt. Evenals de diepte, zal ook de frequentie mogelijk héél licht worden bijgesteld, bijvoorbeeld meer richting de 100-110. Mogelijk dat de richtlijn op zich niet veranderd, maar dat er meer aandacht wordt geschonken in de toelichting. Vooralsnog lijkt het er op dat de huidige metronomen nog niet direct in de prubbelak hoeven te belanden.

We benadrukken nogmaals dat ook wij de wijsheid niet in pacht hebben, en dat de richtlijnen nog niet zijn gepubliceerd. Tot die tijd blijft alles nog mogelijk, maar op basis van onze huidige inschatting medio september, schatten wij in dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen met de impact van de nieuwe reanimatierichtlijnen!

PS: Wij zijn aanwezig op het ERC congres in Porto. Komt u ook? Laat het ons even weten via Twitter: http://twitter.com/AEDnieuws

You May Also Like

Shares