Niet reanimeren penning dezelfde juridische status als wilsverklaring

NVVE penningDe niet-reanimerenpenning heeft dezelfde juridische status als een wilsverklaring schrijft Minister Klink aan de Tweede Kamer.

De penning wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Op deze penning staat de tekst ‘Ik verbied iedereen, onder alle omstandigheden elke vorm van reanimatie toe te passen’, en de penning is ook voorzien van naam, geboortedatum, pasfoto en handtekening van de drager ervan.

De nieuwe niet-reanimerenpenning gaf discussie in het veld van de hulpverleners over de praktische toepasbaarheid en de juridische status ervan. Zo konden Stichting Ambulancezorg Nederland (AZN), de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Ambulancezorg (V&VN) en de Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) zich niet verenigen met de richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) ‘Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie’ van oktober 2008. Hierin is aangegeven dat, hoewel de rechtsgeldigheid van de niet-reanimerenpenning (nog) niet bij de rechter is getoetst, bekendheid met de wens van een slachtoffer niet gereanimeerd te willen worden, door het aantreffen van een rechtsgeldige niet-reanimatieverklaring of niet-reanimerenpenning op of bij het slachtoffer, invloed zal moeten hebben op het handelen van de professionele hulpverlener.

Minister Klink schrijft dat de juridische status van de niet-reanimerenpenning identiek is aan die van een wilsverklaring op papier en dan ook direct impliceert dat de rechtspositie van zowel de drager als van de hulpverlener die met een dergelijke verklaring geconfronteerd wordt, in beide verschijningsvormen gelijk is.

Wel vindt de Minister belangrijk dat de persoon die besluit tot het opstellen/aanvragen en bij zich dragen van een niet-reanimerenpenning of een verklaring in een andere verschijningsvorm, die beslissing
weloverwogen neemt en zich vooraf vergewist van de te verwachten gevolgen en risico’s. Bij voorkeur overlegt hij hierover met zijn (huis)arts, maar te allen tijde blijft de persoon zélf verantwoordelijk voor zijn besluit.

Bron: HuisartsVandaag.nl

You May Also Like

Shares