Engeland: Geen AED’s meer in AED-kasten met slot of code

De British Heart Foundation hebben gezamelijk met de Resuscitation Council (UK) een verklaring afgegeven waarin ze aangeven dat er géén subsidies meer worden vertrekt aan projecten waarbij de AED in een afgesloten kast komt te hangen. Hiermee benadrukken ze het belang van de snelheid waarmee een AED ingezet moet kunnen worden. Indien een AED hangt in een afgesloten kast gaat er namelijk kostbare tijd verloren met het opzoeken van de pincode of de sleutel.

Ook in Nederland pleiten diverse aanbieders al gedurende lange tijd het gebruik van open systemen, dus zonder slot. Een bekend voorbeeld is het initiatief www.gestolenaed.nl. Op deze website, een initiatief van Medisol (AEDwinkel) dat gesteund wordt door enkele grote fabrikanten en distributeurs van AED’s, wordt een registratie bijgehouden van AED’s welke in Nederland als gestolen zijn aangegeven bij de politie. Het blijkt dat er – in tegenstelling tot wat je uit persberichten kan afleiden – zeer weinig AED’s worden gestolen, en dat de kans op diefstal van een AED derhalve ook wordt overschat. Hierdoor worden dergelijke levensreddeende apparaten ten onrechte geplaatst in een afgesloten kast, waardoor veel mensen niet bij de AED kunnen in geval van nood.

Meer informatie: http://www.resus.org.uk/pages/AEDsecst.htm en http://www.gestolenaed.nl/

You May Also Like

Shares