Reanimatierichtlijnen 2010-2015

Op 18 oktober dit jaar zullen de reanimatierichtlijnen 2010 bekend worden gemaakt op het internet. Deze reanimatierichtlijnen voor de komende 5 jaar worden dan verder toegelicht tijdens het congres van de European Resuscitation Council (2-4 december in Porto), en vervolgens zullen deze richtlijnen ook in Nederland worden geïntroduceerd op 19 januari 2011 tijdens het Implementatiecongres van de NRR.

Wat is er te verwachten? Op dit moment is er nog niets zeker, en de kans dat er bepaalde zaken uitlekken is niet groot, maar de volgende punten staan ter discussie, en worden wellicht aangepast in de volgende richtlijnen:

  • Hoe diep moet men de borstkas indrukkken tijdens een reanimatie? Er zijn signalen dat er dieper gedrukt moet gaan worden, en dat de nadruk extra komt te liggen bij de manier van het “loslaten” dus het omhoog laten komen van de borstkas;
  • Komt het beademen helemaal te vervallen, en blijft alleen hartmassage over? De afgelopen maanden is er al veel ophef geweest in de media over deze “CPR Only” techniek, zie ook dit bericht. De American Heart Association in de VS heeft deze techniek in principe al heel positief benaderd. Maar de vraag is of deze techniek geschikt zal zijn voor alle landen in de wereld. In Nederland kennen we bijvoorbeeld al een heel hoog niveau van reanimeren door inwoners, en er zijn aanwijzingen dat deze CPR-only techniek dan juist averechts werkt!
  • Welk energieniveau van de AED wordt geadviseerd? De afgelopen jaren is de techniek van de defibrillatie van de AED veranderd van een monofasische schok naar een bifasische schokgolf. Hiermee kan met een lager aantal Joules hetzelfde effect worden bereikt. Vroeger werd er bijvoorbeeld 360 Joules monofasisch door de defibrillator afgegeven, een schok van 200 Joules bifasisch geeft minder schade aan het hart, en is net zo effectief. Maar hoe hoog zal men kunnen gaan? Is een schok van 360 Joules bifasisch ook beter dan 200 Joules bifasisch? Naar verwachting komen hier ook nieuwe richtlijnen voor, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De uitkomsten kunnen wel eens zeer veel teweeg brengen onder AED-fabrikanten, als blijkt dat sommige AED’s niet aan de nieuwe richtlijnen zouden kunnen voldoen…
  • Vanaf welke leeftijd mag een AED worden toegepast? Op dit moment geldt dat bij kinderen van 1-8 jaar er met de AED gedefibrilleerd mag worden, bij voorkeur met speciale kinderelektroden. Tevens geldt dat kinderen tot 1 jaar niet gedefibrilleerd worden met een AED. Er zijn echter situaties beschreven waarbij defibrillatie van een zuigeling wel degelijk succesvol is geweest. Daarnaast blijkt er momenteel bewijs te zijn voor het feit dat het gegeven aantal Joules bij kinderen (50 – 86 Joules bij AED’s) mogelijk te laag is. Misschien dat voor oudere kinderen het effectiever zal blijken te zijn om de volwassen elektroden te gebruiken in plaats van de kinderelektroden.

Uiteraard houden we u via het AED-blog op de hoogte zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn!

You May Also Like

Shares