Misverstanden in de media

Vorige week zaterdag is in diverse regionale dagbladen van Wegener een artikel verschenen over de kennis over EHBO bij de Nederlanders. Bij het artikel stond een afbeelding met een aantal voorbeelden van medische situaties, en hoe daarbij te handelen. Onder het blokje hartstilstand staan echter een paar opvallende fouten, zie afbeelding.

Duidelijk snelle of duidelijk trage pols bij een hartstilstand? Wat doe je: “Luister hierbij naar wat het slachtoffer zelf aangeeft”? Bij iemand met een hartstilstand???

Pijnlijke fouten in onze ogen voor een informatief artikel met als doel om de kennis over EHBO in Nederland te vergroten….

You May Also Like

Shares