NRR advies aansluiten AED bij start van de hulpverlening

Onlangs is gebleken dat er onduidelijkheid is over de juiste wijze van aanleren van de AED-vaardigheden aan leken, en dan met name de vaardigheden aan het begin van de hulpverlening. Dit wordt veroorzaakt doordat er AEDs op de markt zijn die veel instructie geven direct na het aanzetten, waardoor de beleving kan ontstaan dat het wel erg lang duurt voor de elektroden worden geplakt. 

Om aan deze onduidelijkheid een eind te maken, heeft de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) de volgende aanwijzingen voor AED-instructie opgesteld:

  • Uitgangspunt voor het onderwijs is dat het zo eenvoudig en consistent mogelijk wordt aangeboden.
  • Voor de AED geldt een handelingsvolgorde van drie opeenvolgende stappen:
  1. Stel vast of de AED nodig is (aanspreken en schudden)
  2. Zet de AED aan (druk op AAN-knop, of open AED)
  3. Doe wat de AED zegt

Dit betekent bijvoorbeeld dat de instructeur de elektroden pas aansluit nadat dit door de voice prompt van de AED is benoemd.

Indien aan het eind van de volledige training blijkt dat de cursisten de vaardigheden goed beheersen en geautomatiseerd kunnen uitvoeren, kan cursisten verteld worden dat het ze vrij staat om voor de voice prompt uitwerken indien ze zeker weten wat ze moeten doen.

De Wetenschappelijke Raad vertrouwt er op dat hiermee een einde is gekomen aan eerder genoemde onduidelijkheid en dat door het uniforme onderwijs van bekwame instructeurs de kwaliteit van het reanimatieonderwijs verder zal verbeteren.

You May Also Like

Shares